De Haas & De Jong: recht uit het hart

Ons kantoor is een samenwerkingsverband dat zijn wortels heeft in de sociale advocatuur. Er zijn zeven advocaten actief in het verlenen van rechtshulp aan particulieren, midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke organisaties.

De rechtshulp bestaat uit juridische advisering en begeleiding en zo nodig het voeren van procedures. Voor particulieren zijn wij bezig met rechtsbelangen die de mensen direct raken, zoals werk, inkomen, gezondheid, gezinsleven en relaties, wonen, vrijheid en verblijf.

Voor het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke organisaties behartigen wij vooral zakelijke belangen, zoals arbeidskwesties, huurzaken, contractenrecht en incasso’s.

Werkzaamheden Wilhelminapark

Er wordt gewerkt aan het Wilhelminapark. Wij blijven bereikbaar via de Veldhovenring.

Hoe wordt u cliënt bij ons?

U kunt ons bellen voor een afspraak met een advocaat die op uw rechtsgebied is gespecialiseerd. Tijdens het eerste gesprek informeert de advocaat u onder meer over de gang van zaken, uw eventuele kansen en welke kosten aan de te verwachten werkzaamheden zijn verbonden.

Contact

Wilhelminapark 122
5041 EH Tilburg
Postbus: 3219, 5003 DE Tilburg

Telefoon
013 536 20 88
Fax
013 536 12 45

E-mail algemeen
info@dehaas-dejong.nl

Tijd & spreekuren

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
9.00 13:00 en 13:30 17:30

Vreemdelingenspreekuur:
maandag 16.00-17.30
(bellen voor afspraak)

Informatielinks:
Klik hier

De Haas & de Jong